Loading...

Fundusze Unijne

Realizowany projekt

Firma Bogdan Michalski "TARTAK" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych technologii optymalizacji przerobu w procesie produkcyjnym w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjności przedsiębiorstwa Bogdan Michalski "TARTAK""


CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa i wzmocnienie jego konkurencyjności, poprzez zastosowanie innowacyjnego procesu produkcyjnego, pozwalającego na produkcję innowacyjnych wyrobów.

Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe, w tym m.in.:

  • Podniesienie jakości obecnie oferowanych produktów
  • Wprowadzenie do oferty zupełnie nowych produktów i usług
  • Skrócenie terminów oczekiwania na zamówienie
  • Zastosowanie w produkcji technologii ICT
  • Pozytywne oddziaływanie na środowisko – lepsze wykorzystanie surowca
  • Odpowiedź na oczekiwania klientów
Wprowadzanie do firmy innowacyjnych technologii, produktów/usług i rozwiązań organizacyjnych jest wynikiem przeprowadzonych prac B+R.

Cele projektu wpisują się w cele Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w szczególności:

„Poprawa konkurencyjności i spójności województwa - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”

Cele projektu wpisują się w cel główny dla działania 1.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – „Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich firm”.


EFEKTY

Zakup urządzeń będących przedmiotem projektu pozwoli na wprowadzenie do oferty nowych i udoskonalonych produktów i usług oraz w znaczący sposób wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa i wzmocnienie konkurencyjności na rynkach krajowym i zagranicznym.

W wyniku realizacji inwestycji firma uzyska wzrost zatrudnienia oraz wdroży innowację procesową.


Całkowita wartość projektu: 13.659.150 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych: 11.105.000 zł

Kwota dofinansowania projektu z UE: 4.997.250 zł Kontakt

Tartak bogdan Michalski | racot, ul. szkolna 23 | 64-000 Kościan
tel.: 65 513 14 54 | fax.: 65 513 10 11 | biuro@tartakmichalski.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Kościanie
44-8666-0004-0101-0894-2000-0002

Tarcica sucha: kom. 515 659 333
Deski podłogowe: kom. 502 074 950

facebook
Otwórz
Schowaj
logo
COPYRIGHT © 2015 TARTAK MICHALSKI. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
DESIGNED BY DNA STUDIO